Saturday, February 24, 2018
1:00pm - 3:00pm
Gene Polisseni Center 

Women's hockey hosts Mercyhurst University 

7:00pm - 9:00pm
Gene Polisseni Center 

Men's hockey hosts Mercyhurst University